Akın: Hayvanları koruyup çoğaltmak herkesin ortak görevi

OSMANİYE Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin, çevre Kanunu'nun amacının  bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak olduğunu söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Akın, gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için, öncelikli olarak var olanı titizlikle koruma, kirlenmeyi önleme, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmanın herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.
Çevre konuları açıldığında akla ilk gelenlerin, İklim değişikliği, hava, su, toprak kirliliği gibi konular olduğunu ancak, insanlarla hayvanlar arası etkileşimlerinde çevre konularının dışında tutulamayacağını kaydeden Akın, "Çevrenin önemli konularından olan kentleşme ve planlı yapılaşma; kent yaşamı içinde kalan insan nüfusu ile birlikte hayvan nüfusunu da kapsamaktadır. Dolayısıyla Dünya Çevre Gününde konuşulması gereken konulardan biri de "Kentlerde Hayvan Nüfusu Yönetimi"dir. Yalnızca sahipsiz ya da evcil sahipli hayvanlar değil, gıda amaçlı beslenen hayvanlara yönelik işletmeler de çevresel açıdan doğru değerlendirilmelidir. Artık kentsel yapıların doğal yaşam alanlarına yayıldığı günümüzde, her canlı gibi doğada yaşayan yaban hayvanlarının da hayvan nüfusu kapsamında değerlendirilerek sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için çevre kavramının öncelikleri içinde yer alması gerekmektedir." dedi.
Bünyamin Akın, "Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinden konuştuğumuz, Biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuz günümüzde demek ki dünyada insanlık adına yanlış giden bir şeyler var." diye konuştu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)


Copyright © 2015
Cevdetiye Belediyesi

e-Belediye

Birimlerimiz

İBRAHİM GÖK
Cevdetiye Belediye Başkanı


Belediye İLetişim Bilgileri
Telefon: (0328) 834 21 10
Faks: (0328) 834 21 10

e-Posta: bilgi@cevdetiye.bel.tr