İlan - Reklam Vergisi
GENEL BİLGİLER

İlan ve Reklam Vergisi mükellefi İlan ve Reklamı kendi adına yapar veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam vergisi beyannamesi, İlan ve Reklam işinin mükelleflerce yapılması halinde, ilan ve reklamın yapılmasından önce mükellefi tarafından; İlan ve Reklam işinin, bu işi devamlı meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlar tarafından; ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. İlan ve Reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki sınırlar içinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınır. İlan ve Reklam vergisinin m2 üzerinden yapılan hesaplarında yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekareye tamamlanır. Bir yüzeyde yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resmin kapladığı alan dikkate alınır. Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı hesaplanır. İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak; önceden mükellefiyeti devam edenler için Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödemeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası %2,5 dir İlan ve Reklam vergisi beyannamesi için; mükelleflerin nüfus cüzdanı fotokopisi (şahıslar için), şirket sözleşmesi fotokopisi (şirketler için), vergi levhası fotokopisi, çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi, ilan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası), mükellefin işyeri adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası, işyeri numarası) mükellefin ikametgah adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut numarası), bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası, yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler ve ilgili yıl için tespit edilen miktarda Damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmaları gerekir.Cevdetiye Belediyesi Copyright © 2024
Tüm hakları saklıdır.
Hızlı Menü
Bizi Takip Edin !
İletişim Bilgileri
Kocatepe Mah. Atatürk Blv. 22 - Cevdetiye / Merkez / Osmaniye
0328 834 21 10
[email protected]
Çalışma Saatleri :
Pazartesi - Cumartesi - 09:00 / 18:00
Web Tasarım ORAMEDYA